Học phí

Học phí các khoá học tại trung tâm dạy nấu ăn netspace

Học phí các khoá học tại trung tâm dạy nấu ăn netspace.

Học phí khoá học đầu bếp quốc tế tại netspace

Chương trình sơ cấp nghề “đầu bếp quốc tế” khoản 38 triệu đồng /khoá học học khoản68 buổi ( hơn 5,5 tháng và 2 tháng thực tập).

Ngày học Sáng Chiều Tối
2-4-6 08h00 – 11h00 14h00 – 17h00 18h00 – 21h00
3-5-7

Học phí khoá học bếp căn bản netspace
Bếp việt căn bản: 18 buổi ( 1,5 tháng) Học phí:12.000.000 
Bếp hoa căn bản 14 buổi ( hơn 1 tháng )Học phí:12.000.000 
Bếp âu căn bản 22 buổi ( gần 2 tháng) Học phí: 18.000.000
Bếp chay căn bản 18 buổi ( 1,5 tháng ) Học phí: 10.000.000
Bếp nhật căn bản 25 buổi ( hơn 2 tháng ) Học phí:18.000.000
Học phí khoá học bếp chính netspace
Bếp chính Bếp việt 33 buổi (gần 3 tháng).Học phí: 22.000.000
Bếp chính Bếp hoa 25 buổi ( 2 tháng )  Học phí: 20.000.000
Bếp chính Bếp chay 35 buổi ( gần 3 tháng ) Học phí:  18.000.000
Bếp chính Bếp nhật 49 buổi ( 4 tháng ) Học phí: 32.000.000
Bếp chính Bếp thái 13 buổi (1 tháng). học 2-4-6 Học phí: 15.000.000 đồng
Học phí khoá học bếp trưởng netspace
Khoá 1 tháng bếp trưởng 1 tháng.Học phí: 18.000.000 
Tốt nghiệp được cấp bằng sơ cấp nghề
Bếp trưởng bếp Việt 4 tháng Học phí: 32.000.000
Bếp trưởng bếp Nhật  5,5 tháng.Học phí: 42.000.000
Lưu ý: Mức học phí do trung tâm dạy nấu ăn cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng tin để các bạn có thể chuẩn bị chi phí. Tuỳ vào thời gian cũng như sự thai đổi học phí của đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp tới netspace để có được thông tin mới nhất.
 
 
 
 
 

Trả lời