Tuyển sinh

Các trường có hệ cao đẵng có chuyên ngành nấu ăn và ẩm thực tại tphcm

Đại học công nghiệp thực phẩm

Hệ cao đẵng

Khoa Du lịch và Ẩm thực

6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn
6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Khoa Công nghệ Thực phẩm

6510603 Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
6540103 Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời