flag-english
Vietnamese Chinese (Simplified) Japanese Korean
Print

Thầy Huỳnh Minh Truyền

on . Posted in Ban cố vấn và giảng viên

danang-minhtruyen

  • Thầy Huỳnh Minh Truyền
  • Giảng viên chuyên ngành bếp Việt, bếp Hoa tại Netspace Đà Nẵng
  • Trường Dạy nghề Ẩm thực Netspace Đà Nẵng

 

  • kimolong201707
  • banner-buphothayY2