flag-english
Vietnamese Chinese (Simplified) Japanese Korean

Cảm nhận học viên

Các kỷ niệm khó phai của học viên đối với Thầy, với trường được ghi nhận vào sổ "Cảm nghĩ học viên về trường dạy nấu ăn NETSPACE" những dòng lưu bút ghi nhận lại cảm nghĩ đã từng một thời học tập tại nơi đây của Học Viên NETSPACE.

Print

Sinh Phước "Thấy dễ hiểu, mau nhập tâm và được thực hành cùng thầy..."

on . Posted in Cảm nhận học viên

"Qua một buổi học cơm Tấm, sườn, bì, chả của Thầy Y, Phước thấy dễ hiểu, mau nhập tâm và được thực hành cùng thầy trong các công đoạn làm bếp: Đi chợ, phân loại thực phẩm… cho đến vào bếp và thực hành liên tục cho đến khi đĩa cơm tấm sườn, bì, chả thành hình và chia sẽ niềm vui với các bạn đang làm việc trong trường Netspace."

  • kimolong201707
  • banner-buphothayY2